Skip to main content
Bourg Plumergat
© Alexandre Lamoureux

Plumergat, het dorp met de drie torens

Plumergat is een van de primitieve parochies van Bretagne, ontstaan vanaf de 6e eeuw, tijdens de immigratie van de Bretons van het eiland Bretagne (nu Groot-Brittannië) naar Armorica (nu Bretagne).

Deze bevolking, op de vlucht voor de Saksische invasies, vond in Armorica een dunbevolkt land met Keltische en heidense geloofsovertuigingen. In Armorica, hebben ze hun structuur omgezet. Zij vormden zich in districten en plaatsten zich onder de bescherming van een heilige die in een kapel werd vereerd. Rond de 9e eeuw groepeerden deze kleine gemeenschappen zich in een parochie met het voorvoegsel Plu, Plo of Plou. Alle gemeenten die, zoals Plumergat, dit voorvoegsel dragen, zijn de oude parochies die in die tijd werden opgericht.

Plumergat is een kostbare getuige van deze historische organisatie. Het christendom heeft een sterk stempel gedrukt op de commune, die nog steeds 11 kerken en kapellen.

Het heeft de bijnaam "de stad met de drie torens ", naar de drie religieuze gebouwen die naast elkaar staan.