Skip to main content

Beheer van uw persoonsgegevens

De Dienst voor Toerisme van de Baie de Quiberon la sublime beschikt over geautomatiseerde middelen om u, alleen als u ermee instemt, informatie en promotieaanbiedingen over de bestemming van de Baie de Quiberon te sturen. De geregistreerde informatie is gereserveerd voor het exclusieve gebruik van de Baie de Quiberon la sublime Tourist Office.

Overeenkomstig artikel 13 van de "Algemene verordening gegevensbescherming" beschikt u over een recht van toegang, rectificatie en verwijdering dat u kunt uitoefenen door contact op te nemen met de Toeristische dienst van de Baie de Quiberon la sublime: 14 rue de Verdun, 56170 Quiberon, Frankrijk, tel.: +33 (0)2 97 50 07 84 of via e-mail op ons contactformulier De gegevens worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. U kunt ook, om legitieme redenen, bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens
Niet alle hierna genoemde verwerkingen zijn noodzakelijkerwijs verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de wet van 1978; omwille van de transparantie hebben wij echter de verwerkingen van persoonsgegevens aangegeven, alsmede het merendeel van de anonieme verwerkingen die wij uitvoeren. De gegevens worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. U kunt ook, om legitieme redenen, bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Partnerschap - Bestelformulieren

De in de documenten verzamelde gegevens worden op contractuele basis verwerkt. Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan personen die gemachtigd zijn om ze te verwerken en die onderworpen zijn aan de geheimhoudingsplicht, binnen de Dienst voor Toerisme van de Baai van Quiberon en, in voorkomend geval, de Gemeenschap van Gemeenten AQTA, de gemeenten en de Dienst voor Toeristenbelasting. 
Uw gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.  Overeenkomstig de gewijzigde wet "Bescherming persoonsgegevens" van 6 januari 1978 en de Europese verordening van 27 april 2016, beschikt u over het recht op toegang, informatie, rectificatie, verzet en beperking van de verwerking, het recht om te worden vergeten en het recht op overdraagbaarheid van de gegevens die op u betrekking hebben. U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met: dpo@baiedequiberon.bzh 

Nieuwsbrief 
Doel: De op dit formulier verzamelde gegevens worden geregistreerd om u in staat te stellen informatie te ontvangen over de Toeristische dienst van Baie de Quiberon la sublime.
Verplichte gegevens: E-mailadres
Optionele gegevens: Voornaam, Achternaam en andere informatie die u verstrekt om onze mailings beter af te stemmen
Overdracht buiten de EU: Neen. Deze verwerking wordt technisch uitgevoerd door het Franse bedrijf Mailjet, dat een performante dienst voor het beheer van nieuwsbrieven heeft ontwikkeld. Dit bedrijf zorgt dus voor het technische gedeelte van de verzending van de e-mails en host de gegevens (voornaam, e-mail, IP-adres, enz.).
Contactformulier
Doel: De op dit formulier verzamelde informatie wordt geregistreerd om u in staat te stellen met onze diensten te interageren en u een antwoord te sturen dat aansluit bij uw voorkeuren.
Verplichte gegevens: e-mail
Facultatieve gegevens: Naam, voornaam,
Overdrachten buiten de EU: Neen. De gegevens worden opgeslagen door Mailjet. Beveiliging van gegevensopslag wordt toegepast. 
Verwerking van niet-persoonlijke gegevens
De uitgever gebruikt uw niet-persoonlijke gegevens om het gebruik van de website te verbeteren en om beter aan uw wensen tegemoet te komen. Niet-persoonlijke gegevens kunnen zijn: IP-adres, zoekopdracht op de website, toegangspunt en navigatie op de website, enz.
Niet-persoonlijke gegevens worden verzameld met behulp van analyse- en reclametools die hun eigen gebruiksvoorwaarden en beleid inzake de verwerking van persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens hebben:
Google Analytics

Cookies
Wanneer u onze site bezoekt, kan informatie met betrekking tot de navigatie van uw computer op onze site worden opgeslagen in bestanden die "cookies" worden genoemd en die op uw terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) zijn geïnstalleerd, uiteraard op voorwaarde dat u ze hebt aanvaard en dat u ze op elk moment kunt wijzigen.


Wat is een koekje?
Een cookie is een klein tekstbestand dat diverse informatie bevat. Het wordt opgeslagen in het geheugen van uw terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) door de server van de bezochte website of door een server van een derde partij (webanalysedienst, enz.).
Tijdens de geldigheidsduur of de registratie van de cookie kan uw terminal bij uw volgende bezoeken worden geïdentificeerd. Externe bedrijven kunnen er ook toe worden gebracht, afhankelijk van uw keuzes, cookies op uw computer te plaatsen (bijv. Google Analytics, Facebook, enz.).
Ongeacht het soort cookie is het waarschijnlijk dat alleen de verzender van het cookie de daarin vervatte informatie kan lezen of wijzigen.

De verschillende soorten cookies die worden gebruikt door www.baiedequiberon.nl
Essentiële cookies: Deze zijn essentieel voor de goede werking van de site omdat ze u toegang geven tot gereserveerde zones zoals uw favorieten.
Zij stellen ons in staat informatie te onthouden met betrekking tot formulieren die u op onze site kunt invullen, en de presentatie van onze site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw terminal.
Zonder deze cookies zou het niet mogelijk zijn onze site onder normale omstandigheden te gebruiken.
Analytische of prestatiecookies: deze cookies stellen ons in staat het gebruik en de prestaties van onze site te kennen en de werking ervan te verbeteren. Zij meten met name uw surfgegevens (bezoekvolume, bezochte rubrieken en inhoud, enz.). Deze cookies zijn essentieel omdat ze ons in staat stellen het belang en de ergonomie van onze diensten te verbeteren en zelfs navigatieproblemen op te sporen.

Cookies aanvaarden of weigeren
U kunt op elk moment kiezen om de installatie van cookies op uw terminal te aanvaarden of te weigeren door uw browser te configureren. U kunt uw browser ook zo configureren dat u van tijd tot tijd de mogelijkheid krijgt om cookies te aanvaarden of te weigeren, voordat een cookie op uw terminal wordt opgeslagen.

U kunt de keuze van toegestane cookies op de site ook rechtstreeks wijzigen: Uw toestemming bijwerken
Belangrijke opmerking: Wij herinneren u eraan dat de cookie-instellingen van uw browser uw toegangsvoorwaarden tot onze diensten kunnen wijzigen. Als uw browser is ingesteld om alle cookies te weigeren, zult u niet langer ten volle kunnen profiteren van al onze diensten.
In dit geval kan het Office de Tourisme Baie de Quiberon la sublime niet verantwoordelijk worden gesteld voor een verslechtering van de werking van de site en zijn diensten die voortvloeit uit de onmogelijkheid om de cookies die noodzakelijk zijn voor deze werking en die u geweigerd of verwijderd hebt, op te slaan of te raadplegen.

Uw computer instellen
De configuratie van het cookiebeheer is afhankelijk van elke browser. Hier zijn enkele online hulpmiddelen om u te helpen ze te configureren:

Chroom
Firefox 
Safari
Opera

Meer informatie over cookies
Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u op de website van de CNIL.