Skip to main content

Wettelijke informatie

Deze site is eigendom van het Intercommunaal Bureau voor Toerisme Baie de Quiberon la Sublime - 30 cours des Quais - 56470 La Trinité-sur-Mer

De verantwoordelijke voor de publicatie van de site is mevrouw Cindy HERVÉ, directrice van de Dienst voor Toerisme van de Baai van Quiberon.
De foto's op de site zijn niet vrij van rechten.

De site wordt geproduceerd door het bedrijf StudioJuillet, gevestigd in La Rochelle:

StudioJuillet, 2 avenue du Commandant Lysiack, 17440 AYTRE (La Rochelle Sud)

Loopi, digitale oplossing voor Slow Tourism, fietsen, mountainbiken, wandelen, ...
Loopi is een geheel van digitale diensten en verzamelde gegevens om langzaam toerisme te vergemakkelijken: fietsen, wandelen en zelfs riviertochten. De oplossing is gericht op toeristische bestemmingen, maar ook op professionals zoals reisbureaus, verhuurbedrijven, accommodatieverschaffers, enz. 
https://www.loopi-velo.fr

Intuitiv, gerichte aanbevelingen en semantische zoekmachine
De toeristische infrastructuur van Intuitiv is gericht op het optimaliseren van de reis van de klant op een digitaal apparaat. Intuitiv verkort het traject door automatisch de juiste content aan de juiste persoon op het juiste moment aan te bevelen, of door relevante zoekresultaten voor te stellen met behulp van de full-text engine.
https://www.intuitiv-tourisme.fr


1. TECHNISCHE INFORMATIE

De gebruiker van deze site erkent over de nodige middelen te beschikken om toegang te krijgen tot deze site en hem te gebruiken en te hebben gecontroleerd of de gebruikte computerconfiguratie geen virussen bevat en in perfecte staat verkeert.
De gebruiker erkent ervan in kennis te zijn gesteld dat deze site 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk is, behalve in geval van overmacht, moeilijkheden in verband met de structuur van communicatienetwerken of technische moeilijkheden.
Om onderhoudsredenen kan het Bureau voor Toerisme van de Baai van Quiberon de site onderbreken en zal het trachten de gebruikers hiervan vooraf op de hoogte te brengen. Het Bureau voor Toerisme van de Baai van Quiberon stelt alles in het werk om de gebruikers beschikbare en geverifieerde informatie en/of hulpmiddelen te verschaffen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, het niet beschikbaar zijn van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op zijn site.

2. EIGENDOM, AUTEURSRECHT

De algemene structuur, evenals de software, teksten, beelden, al dan niet geanimeerd, zijn knowhow, en alle andere elementen die deel uitmaken van de site zijn het exclusieve eigendom van het Office de Tourisme Baie de Quiberon.
Elke gehele of gedeeltelijke weergave van deze site, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Office de Tourisme Baie de Quiberon is verboden en zou een inbreuk vormen die wordt bestraft door de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

Hetzelfde geldt voor de databanken op de site, die beschermd worden door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom tot omzetting van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, en waarvan het Toeristenbureau van de Baai van Quiberon de producent is.
Het is de gebruiker of bezoeker van de site niet toegestaan een hyperlink naar deze site te creëren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het Office de Tourisme van Quiberon. 

Foto credits :

C. LOWER
P. BAISSAC
T. PORIEL
E. BERTHIER - Morbihan Tourisme 
A. LAMOUROUS
S. BOURCIER - Morbihan Tourisme 
G. LE BOULICAUT - Morbihan Tourisme
B. LE PORT
M. DELAFLOTTE
X. DUBOIS
M. SCHAFFNER - Morbihan Tourisme 
G. TRILLARD
JC. GIGONNET
E. LE CORNEC
J. PIRIOU - CRTB
Y. LE GAL - CRTB
Y. DERENNES - CRTB
F. HAMEL - CRTB
J-P. GRATIEN - CRTB
F. SABATIER - CRTB
Fotolia

3. VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE PROMOTIONELE E-MAILDIENST OP DE WEBSITE

De op de formulieren van deze site verzamelde informatie en persoonsgegevens zijn het voorwerp van een gegevensverwerking die ons in staat stelt u per e-mail op de hoogte te brengen van de actualiteit, onze commerciële aanbiedingen en/of die van onze partners. Het ontbreken van antwoorden op de facultatieve vragen heeft geen gevolgen, zij stellen ons alleen in staat u beter te leren kennen.

Wij garanderen dat alle middelen worden aangewend om de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en integriteit te verzekeren van de gegevens die u ons toevertrouwt.

Overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 beschikt u over een recht van toegang, rectificatie en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben.

4. NALEVING VAN DE RGPD: VERZAMELING VAN GEGEVENS VIA DOOR HET TOERISTENBUREAU VERSTUURDE E-MAILS

Uw gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Overeenkomstig de gewijzigde "Data Protection Act" van 6 januari 1978, en de Europese verordening van 27 april 2016, heeft de persoon aan wie de e-mails worden verzonden het recht op toegang, informatie, rectificatie, verzet en beperking van de verwerking, het recht om te worden vergeten en het recht op overdraagbaarheid van de informatie die hem betreft. De betrokkene kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met: dpo@baiedequiberon.bzh

5. GEBRUIK VAN CONTACTFORMULIEREN

Elk gebruik van de contactformulieren van de partners van het Toeristenbureau voor promotie-, reclame- of commerciële doeleinden via de website www.baiedequiberon.bzh is ten strengste verboden. Het VVV-kantoor behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van frauduleus of beledigend gedrag.